grafik

Raderinger og dybtryk i Skagen Kunsthals samling


Der er op imod 200 raderinger i samlingen, hvor det ældste er kobberstik af Lodes og J.M. Preislers. Det er portrætter af danske enevoldskonger. Disse kobberstik er omkring 250 år gamle og blev i sin tid spredt ud over landet. I en tid, der var billed fattig, uden Billedblad og elektroniske medier har disse tryk formidlet billedet af kongen som begreb.


I samme tid ses i England Hogarths grafiske bogværk "Analyses of Beauty", hvor denne engelske kunstner, ved hjælp af eksempler forsøger at analysere sig frem til skønhedens billedmæssige natur. I Skagen kunsthals samling ses en planche, trykt i kopperstik, fra den tyske udgave af dette værk.


Op til den periode der kaldes Dansk guldalder, ses et tryk af kranier fra en medicinsk fagbog, og raderinger af A.P.Madsen, og Valdemar Kornerup, der arbejdede for Nationalmuseet.


Af Echersbergs elever ses to raderinger (bl.a. et prospekt af Kronborg) af Constantin Hansen. To raderinger af Lundbye og en række raderinger af Wilhelm Kyhn samt mere end 50 ætsninger og akvatinter af Lorenz frøhlich. Her ses både enkelttryk og bogværker som "Dronning Dagmars brudefærd" "Amor og Psyke" og "Nordens Guder". Fra samme tid ses en radering af Hermann Carmiencke.


Dansk Symbolisme udtrykker sig i ca 30 raderinger af Hans Nikolaj Hansen. Den erotiske (billed) novelle "Forgangen nat" ses komplet. Det er en serie på 9 raderinger. I bogværket "Troldtøj" illustreres Holger Dracmanns tekst af en række flerfarvede akvatinte raderinger, hvor det er kunstnerne Jerndorf, Joakim Skovgaard og Thorvald Bindesbøll som er på spil.


Det moderne gennembrud udtrykker sig i værker af Carl Locher, Frans Henningsen, Johan Rohde, Carl og Poul Bloch, Thorvald Niss plus raderinger af Frans Schwartz, Poul Christiansen, Niels Skovgaard og Joakim Skovgaard.


Aksel Jørgensen er så rigeligt repræsenteret i samlingen, men dog kun med en radering. Det er portrættet af Joakim Skovgaard. AJ startede den grafiske skole på kunstakademiet, og der er mange arbejder af hans elever i samlingen. Mængder af dybtryk af f.eks Holger j. Jensen, Hjorth Nielsen, Helge Bertram, Dan Sterup Hansen, Nikolaj Nielsen, Sofus Rindel og Karen Westmann. Og 26 raderinger af Erling Frederiksen og 13 raderinger af Eigil Wendt der også arbejdede i Skagen.


I samlingen ses akvatinte raderinger af Per Baagøe, Kirsten Ortwed, Poul Gernes, Gunner Christensen og 25 raderinger af Vibeke Menche Nielsen.


Og i det nyere, raderinger af Sanne Kollerup, Mogens Larsen Stenderup, og Heine Skjerning.