Arrangementer

Arrangementer i Skagen Kunsthal


Kvindelige Kunstnere i Kunsthallen


Sommerens sidste omvisning fokuserer på Kvindelige kunstnere i Skagen Kunsthals samling.


Foredraget er her på torsdag den 13. august klokken 19.  Det koster 75 kroner at deltage og der serveres et glas vin i pausen.


Skagen Kunsthal har en stor samling med kvindelige kunstnere. Her er blandt andet 32 raderinger og træsnit af Vibeke Menche Nielsen. Hun blev den første kvindelige professor på Kunstakademiet.


Der er værker af Ebba Holm, Anne E. Munch, Wilhelmina Bang, Johanne Krebs og Luise Ravn Hansen, der alle var frontkæmpere, da kvinderne til kæmpede sig plads i dansk kunstliv i slutningen af attenhundredtallet.


I årets udstilling er der en stor visning af træsnit, frimærker og litografi af Jane Muus, der ligesom Karen Westmann og Grethe Carl Scmidt var elever af Aksel Jørgensen. De ses alle i årets udstilling med Aksel Jørgensen og hans elever.

Ny i samlingen er en lerskulptur af Ulla Poulsen Schou, der i mange år havde hus i Hulsig.


Hun var en af sin tids vigtigste balletdanserinder. Og den erkendelse hun erhvervede her, lyser ud af den lerskulptur kunsthallen netop har erhvervet.


Af Karen Birgitte Lund, ses både en halvtredskroneseddel og et grafisk arbejde i en bog. Og af Trine Søndergaard et frimærke.


Af Susan Hinnum, der ligesom Ann Lisslegaard, Lise Harlev, Julie Nord og Kataya Sanders vokser ud af halvfemserne, ses syv værker i form af bbjekter og grafiske arbejder.


På facaden af Skagen Kunsthal vises værker af Nina Jørgensen, Mine Neumann og Inge Tranter.


Skagen Kunsthal er et kunstnerstyret kunstmuseum, der viser kunst af kvalitet og tager diskussioner, som ikke findes på de kunsthistoriske kunstmuseer.


Kunsthallen er et kunst projekt, der har til formål at skabe adgang.Tidligere Arrangementer


Skuespilleren Mads Peter Neumann og Lene Neumann læser op fra ”Den lille Sorte Sambo” og andre eksempler på utilpassede børne bøger.


Skuespilleren Mads Peter Neumann og hans hustru Lene Neumann har udvalgt programmet og læser op.


Det var Lene og Mads Peter Neumann, der skabte Skagen Fiskerestaurant. Her i sommer er det halvtreds år siden.


I dette program vil Lene og Mads Peter udbygge omvisningen i børnebilledbogs-samlingen. Med digte og tekstfragtmenter fra børnebøger i kunsthallens samling.


Spørge Jørgen og Okker Gokker ligger lige for, men emnet er rigt. Aben Osvald og Abel Spendabel og meget andet.


Arrangementet begynder klokken 19 og det er nu på torsdag den 6 august.


Det koster 75 kroner at deltage i dette arrangement. Og der serveres et glas vin i pausen
Foredrag og omvisning kl. 19 på torsdag den 16. juli 2020


Torsdagens omvisning i Skagen Kunsthal tager udgangspunkt i Anton Laiers portrætter i ler af Winston Churchill, H.C Andersen, Blicher, Sibelius og portrætterne i cement af Oscar Geismer og J. F. Willumsen.


Et selvportræt er malet efter et fotografi, taget i kælderen i Hjallerup, hvor Laier børster skulpturen af Tubalkain af. Dertil kommer maleriet ”Atlantpakten”, hvor man ser præsident Eisenhover i samtale med kong Frederik den Niende.


Og portrætterne af den daværende kronprinsesse Margrethe og shahen af Persien, og portrætterne af Niels Bohr og J.F. Willumsen. Den store samling af Laiers skulpturer er stadigt i huset i Hjallerup, men sommerens ophængning i Skagen Kunsthal er den største ophængning af Laiers malerier, siden den retrospektive udstilling på Nordjyllands Kunstmuseum i 1995.


Med udgangspunkt i Laiers portrætter perspektiveres over til andre kunstnere i samlingen. Såsom kvindelige kunstnere som Johanne Krebs, Wilhelmina Bang, Grethe Carl Schmidt, Elke Krystufek, Lene Rasmussen, Jane Muus og Vibeke Mencke Nielsen.


Et andet perspektiv findes i Erling Frederiksens portræt af Ellen Hansen og Povl Christensens portræt af forfatteren Tom Kristensen. Der er selvportrætter af Aksel Jørgensen, Marcel Rasmussen, Holger J . Jensen, Malthe Engelsted og Annika Von Hausswolf.


Blandt bladtegnere findes Axel Nygaards portræt af Henrik Ibsen, Herluf Bidstrups portræt af Eva Gredahl, Christian Hoffs portræt (1917) af billedhuggeren Kai Nielsen og Roald Als portræt (2019) af Statsminister Mette Frederiksen.


Skagen Kunsthal er et kunstnerstyret kunstmuseum, der beskæftiger sig med kunst og diskussioner, som ikke ses i de gængse strukturer.


Det er klokken 19 på torsdag den 16. juli. Adressen er Værftsvej 2 i Skagen.

I pausen serveres der et glas vin eller en kop instant kaffe. Og det koster 75 kroner at deltage.
Foredrag og omvisning: Egon Mathiesen


I løbet af sommeren tilbyder Skagen Kunsthal omvisninger i samlingen. Den første finder sted kl. 19 på torsdag den 25. juni 2020.


Udganspunktet er 36 tegninger og akvareller af Egon Mathiesen, der især er kendt for sine børnebøger, hvor "Aben Osvald" er et trendsættende hovedværk i dansk litteratur.


I samlingen ses tegninger fra begyndelsen af 1930erne, hvor han bor i Paris. Der er mange tegninger af hustruen Else Fischer Hansen, der blev en af sin generations vigtigste kvindelige kunstnere.


De yngste er portrætter af Else Fischer Hansen fra 1950erne. Dertil kommer bøger med litograf og træsnit af Egon Mathiesen og eksempler på hans børnebøger.


Dette som udganspunkt for at perspektivere og sætte i sammenhæng med andre kunstnere i samlingen såsom Asger Jorn, der også arbejdede med børnebogen som medie. Asger Jorn stod også bag tidsskriftet Helhesten, hvor bl.a. Egon Mathiesen tegnede en forside.


Endelig sættes Egon Mathiesen i sammenhæng med andre danske kunstnere der arbejdede med børnebøger som medie.


Alle er velkommen, der er en entre på 75 kr. som inkluderer en kop kaffe eller et glas vin. Vi begynder kl. 19.Foredrag om "Stor / lille - Fra frimærke til gigant plakat"


Onsdag den 10. Juli 2019 klokken 19 er der foredrag og omvisning i Skagen Kunsthal om

størrelse som et kunstnerisk virkemiddel.

Læs mere om dette spændende arrangementForedrag om Povl Christensen og omvisning


Onsdag den 26. Juni 2019 klokken 19 er der omvisning i Skagen Kunsthal om Povl Christensens arbejder. Povl Christensen var grafiker og er bl.a. kendt for de bøger han udførte direkte fra ( træ ) stokken i bogen. I Pinakoteket i Skagen Kunsthal er der 140 raderinger og tegninger og ca. 40 bogarbejder udstillet.


Læs mere om dette foredrag og se flere billeder af Povl Christensens værker
Dybtryk / raderinger i Skagen Kunsthals samling


Der er op imod 200 raderinger i samlingen, hvor det ældste er kobberstik af Lodes og J.M. Preislers. Det er portrætter af danske enevoldskonger. Disse kobberstik er omkring 250 år gamle og blev i sin tid spredt ud over landet. I en tid, der var billed fattig, uden Billedblad og elektroniske medier har disse tryk formidlet billedet af kongen som begreb. Der vises grafik fra Dansk Guldalder, Dansk Symbolisme, det moderne gennembrud og frem til idag.


Det er mange ting, og i onsdagens omvisning trækkes hovedlinier op og grundtræk i de enkelte teknikker lægges frem.


Det blir sommerens sidste omvisning i Skagen Kunsthals Pinakotek. Og det kommer til foregå onsdag aften den 8. august 2018, klokken 19. Det koster 100 kroner og kunsthallen serverer et glas vin.
Religion, mytologi og sækularitet i Skagen Kunsthals samling


Onsdag den 1. august  2018 klokken 19 er der en tematisk omvisning i Skagen Kunsthals samling, hvor fokus er på religion, mytologi og sækularitet.


Der vises bl.a to tegninger og tre raderinger af Joakim Skovgaard. Et træsnit der viser Christoforus og det lille Jesus barn af Walter Schwartz. Juleplatter af Henry Heerup med Hellig tre konger.  Af Jais Nielsen ses et stort stentryk der genfortolker Giottos Judas kys, fra  Arena kapellet i Padua.


Lords Prayer af Lorens Frøhlich er en bønnebog til det engelske kongehus. Den er trykt i radering  ligesom bogværket "Amor og Psyke" er. Begge værker kan ses i samlingen.


I Laier ophængningen ses et Emmaus billede. "De fire evangelister", "Christus i Getsemenas have", "Den der kaster den første sten" og Laiers store paradis vision "En vrimmel der vrimler".

Vi ser på en DSB skraldepose af Jens Jørgen Thorsen, hvor han bærer sit kors. Og heste slagtningen ved Bjørn Nørgaard, der blandt meget andet relaterer sig til den ældste beskrevne mytologi i Danmark.


Den Nordiske mytologi formuleres i billeder af Lorenz Frøhlich. Han kendes for de to tårne i Fjenneslev, Thors rejse til Utgaard og Nordens guder. I bogværket Troldtøj tolkes blandt andet begrebet Elverfolk, mosekonen, helhest og havfrue af Jerndorf, Bindesbøll og Joakim Skovgaard.


Jens Haaning ironiserer i en Arabic Joke Plakat over fordomme overfor andre menneskers religion .. og Uwe Max Jensen ses på den modsatte fløj i denne debat.


Det foregår på onsdag den 1. august klokken 19. Det koster 100 Kroner og der serveres en kop kaffe / et glasvin.

 

 Kvindelige Kunstnere i Skagen Kunsthal


Onsdag den 25. juli 2018 klokken 19 er der omvisning i Skagen Kunsthals samling.


Samlingen  af kvindelige kunstnere i Pinakoteket i Skagen Kunsthal foldes ud.


De ældste arbejder en pastel af Vilhelmina Bang og et maleri af Johanne Krebs. Sammen med Louise Ravn-Hansen ( der har en radering oppe at hænge i samlingen ) tilhører disse kunstnere  den gruppe af kvindelige pionerer, der I slutningen af 1800-tallet tilkæmpede sig rettigheder for danske kvindelige kunstnere.


Ravn-Hansen og Johanne Krebs var drivkræfter bag etableringen af en kunstskole for kvinder på Kunstakademiet i KøbenhavI. Før den tid var der ikke adgang for kvinder til få formel undervisning i kunst i Danmark. I de samme år uddannede Vilhelmina Bang sig i Paris og havde her bl.a Paul Gauguin og Bonnats som lærere.


I samlingen ses en Akvarel af Else Fischer Hansen og tryk af Jane Muus og Karen Westman, der er markante  Aksel Jørgensen elever. Der ses et partitur af Else Marie Pade, en CD med en tegnefilm af Lillibeth Cuenca Rasmussen og et grafisk tryk af Kirsten Ortved.


Der er plakat og dokumentation fra aktionen med den kvindelige Kristus på Børsen, hvor Lene Adler Petersen deltog. Der ses værk ( i avisen ) af Kirsten Dufour, der ligesom Lene Adler Petersen var en af billedkunstnerne i den moderne kvindebevægelses billedkunstneriske manifestation.   


Der vises fotografi og tryk af Ann Lislegaard, Julie Nord, Sohia Kalkau, Annika Von Hauswolf, og Elke Krystufek. En pengeseddel af Karen Birgitte Lund og et frimærke af Trine Søndergaard. 


Ide kunstværker af Katya Sanders, Lise Harlev, Yoko Ono og Christine Hill, Volksboutiue, Kassel. Desuden kunst i børnebøger af Else Beskow og Dea Trier Mørck.


Der er tegninger af Lene Rasmussen og 25 raderinger af Vibeke Mencke Nielsen, den første kvinde der blev professor ved et dansk kunstakademi. Og et maleri af Pernille Maegaard og en Irma Plastikpose af Lise Nørholm "Erna", der forøvrigt er født og opvokset i Frederikshavn.


Og udvendigt på bygningen hænger Inge Tranters store billede. 

 

Det foregår på onsdag den 25. juli klokken 19. Det koster 100 Kroner og der serveres en kop kaffe / et glas vin.
Ide og Konceptkunst


Onsdag den 18. juli 2018 klokken 19 er der omvisning i Skagen Kunsthals samling.


Temaet for aftenens foredrag og omvisning er  Ide og konceptkunst. Med udgangspunkt i Bjørn Nørgaards hest og andre eksempler lægges der op til en diskussion om kunstbegrebet. Vi skal se multipli af Joseph Beuys og Ben Vautier samt dokumentation af Knud Pedersen, Svend Dalsgaard og samlinger af Susan Hinnum, Mogens Otto Nielsen og Jens Haaning. Der er tøj og postkort fra Christine Hills Volksboutique am Kassel og Carsten Schmidt-Olsens "Venteværelse". Der er sprøjtemalede kokasser ved S.M.Lyng og A.B.Schulenberg, et litografi af Lawrence Wiener og et tryk med 52 hundehoveder der ser mod højre, ved den danske kunstner Henrik Olesen.


Her ses Claus Carstensens "Selvportræt med stigma" og Annika von Hausswolfs , "Sad Memory of Pink."


Ud fra samlingen diskuteres begrebs- og ide kunst og det paradigmeskift, der skete i firsernes kunstliv, hvor interessen for håndværk og objekt træder tilbage, til fordel for et fokus på ide, indhold og diskussion.


Der serveres et glas vin / en kop kaffe. Og det koster 100 kroner.
Bladtegnere og kunstnere som arbejder i aviser


Onsdag den 11. juli 2018 klokken 19 er der omvisning i Skagen Kunsthals samling.


Temaet for aftenens foredrag og omvisning er bladtegnere og kunstnere, der arbejder i avisen.


Der vises eksempler fra Honore Daumier op til Ole Tersløse og Jakob Nedergaard. Foredraget vil blive illustreret med et udvalg af de billeder der kan ses i Pinakotekets samling.


Der serveres et glas vin / en kop kaffe. Og det koster 100 kroner.

Anton Laier og omvisning i Skagen Kunsthals samling


Onsdag den 4 juli 2018 klokken 19 er der omvisning i Skagen Kunsthals samling.


Omvisningen tager sit udgangspunkt i de 40 arbejder af Anton Laier, der kan ses i sommerudstillingen.


I 1970 var Laiers grisemonument med på Louisiannas udstilling om Outsider kunst. Senere ( 1995 ) har Laiers skulpturer været udstillet på Statens Museums for Kunst på en  udstilling,  da man her fejrede 50 året for befrielsen.


I 1995 var størstededelen af Laiers værk udstillet på Nordjyllands Kunstmuseum.


Kruxifikset og Judas blev igen vist på det daværende Aarhus Kunstmuseums store tema udstilling med skandaler i dansk kunst (i 1999).


De store monumenter og hundredvis af Laiers andre skulpturer kan ses i huset i Hjallerup.


Formidligen af laiers værk blir stadigt båret af frivillige og andre billedkunstnere ... Og sådan har det været siden forfatteren Kaj Munk så Laiers skulpturer i 1938


Selvom arbejdermuseet i København sidste år overtog de 2 portrætter af Stauning ( i henholdsvis cement og ler) kan hans værk ikke ses på de kunsthistoriske museer.


Derfor giver det mening, at vise 28 malerier og 12 skulpturer af Anton Laier i Skagen kunsthal. Hvor det er et formål at skabe adgang til den slags parallelle spor, der ikke kan ses, i de gængse formidlingsstrukturer idag.


I onsdagens omvisning sættes Laiers værker i sammenhæng med andre folklorekunstnere i Pinakoteket . Såsom Rav Larsen fra Skagen, Kristian Hildebrandt fra Hjørring, Gunner Christensen, Otto Poulsen fra Næstved og Marinus Rasmussen fra Vejle.


En af de mange kunstnere der har beskæftiget sig med og skrevet om Anton Laiers kunst er Bjørn Nørgaard. Han indgår naturligt i dette foredrag fordi han skrevet om Laier i en bog om Laier. Bjørn Nørgaard er også medtaget fordi at en stump af Bjørn Nørgaards hest vil være udstillet i Kunsthallens Pinakotek sommeren over. Det er et objekt som Kunsthallen har lånt på  Dronninglund Gymnasium, der købte denne stump i 1997. Arbejderne af Anton Laier er lånt af Benni Laier der er Anton Laiers søn.


Der serveres et glas vin / kaffe i pausen.

 Blues i Skagen Kunsthal, 12 august 2017 klokken 20-22


Fredag den 12. august får Skagen Kunsthal musikalsk besøg af en gammel skawbo, mundharpevirtuosen Poul Ewald.


Poul Ewald kommer til byen med sin musikalske kollega gennem mange år, guitaristen og sangeren Klaus Baba Jensen. Sammen spiller de en rå og autentisk delta-blues, inspireret af navne som Robert Johnson og John Lee Hooker, krydret med Klaus Babas egne kompositioner.


Om eftermiddagen spiller duoen på Bryghuset, og kl. 20.00 afholder de bluesmatiné hos billedkunstneren Gorm Spaabæk i Skagen Kunsthal.


Gorm Spaabæk og Poul Ewald var naboer og voksede op sammen i Skagen i 1960erne og 70erne. Siden skiltes deres veje: Gorm Spaabæk blev billedkunstner og Poul Ewald musiker. Sidste år mødte de hinanden for første gang i 40 år, og da Poul  så Gorms værker udbrød han  spontant: ”Vi skal da ha’  lyd på de billeder …. Gorms billeder er lige så rå og upolerede som den musik, jeg spiller, så det er oplagt, at vi laver noget sammen”.   Lysbilledforedrag om Anton Laiers kunst, torsdag den 18 august 2017 kl 20-22Gorm Spaabæk holder et lysbilledforedrag om Anton Laier, der omtales som den mest kendte danske kunstner, som ingen har set. Siden Laier blev fyret som præst, i slutningen af trediverne, har hans kunst været en brik i dansk billedkunstnerisk diskussion og selvopfattelse. Som det bl.a formuleres hos digterne Kaj Munk og R. Broby Johansen, og af billedkunstnere som Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard, Henrik Have og Finn Thybo Andersen.


I forsommeren 2013 medtog billedkunstnerne Zven Balslev og Claus Ejner et udvalg af Anton Laiers skulpturer på udstillingen "Konfrontation" der blev vist i Den Frie Udstillings bygning. På denne udstilling I København viste Gorm lysbilleder og fortalte om Laiers Kunst. Det er dette  foredrag der den 18 august klokken 20  flyttes til Skagen Kunsthal.


Lysbilledforedraget omfatter næsten 180 lysbilleder, og her vises eksempler på både Laiers Skulptur og maleri. Og dette sættes i en både tidsmæssig og kunsthistorisk sammenhæng.


Her kan bemærkes, at man i Skagen Kunsthals pinakotek,  kan se 7 af Anton Laiers originale malerier.