Sommer 2022

Fortrængninger og Dekomponering


Sommerudstillingen 2022Skagen Kunsthal er et kunstnerstyret kunstmuseum. Et diskuterende forum med fokus på fortrængninger. Udgangspunket i sommerens udstilling er min studiesamling. Det er en samling der vokser ud af et ønske om at orientere mig i materiale, som jeg ikke kender, eller kunst der falder uden for den brede vej. Jeg gider ikke at læse en bog jeg allerede har læst. Og det samme gælder for den kunst jeg allerede har set.

 

Samlingen er udvidet med et par lån. Det drejer sig om 64 værker af Anton Laier fra Hjallerup, som Kunsthallen har lånt af Laiers søn. Ligeledes er der lånt et sæt møbler af Thorvald Bindesbøll samt installationen "Venteværelset" af Carsten Schmidt-Olsen. Den store samling i kunsthallen er min egen studiesamling. Den er brugt som et værktøj i min proces som billedkunstner. Samlingen er anskaffet igennem 52 år. Et Maleri af Max Reese, som jeg købte i sommeren 1970, er noget af det jeg har haft længst, og en række nye værker er anskaffet til dette års udstilling. Samlingen består af omkring 1000 værker af mere end 200 forskellige kunstnere.


Oven i årets udstilling kommer Carsten Schmidt-Olsen, fra Hjørring, for at dekomponere min udstilling. Carsten Schmidt-Olsen kommer til at hænge sine egne værker indover udstillingen. Det kommer til at ske trinvist i løbet af sommeren.

 

Carsten Schmidt-Olsen fylder 70 år den 13. august og det fejrer Skagen Kunsthal ved at give rum til at han kan sabotere / udvikle mit projekt. 

 

Meget i kunsthallen er ikke samtidskunst. Men alligevel er mange af disse værker udtryk for vægtige udsagn og fortrængninger i en opdateret og diskuterende kunstfaglig diskussion. Der ses blandt andet en mængde arbejder af kunstnere, der var samtidige med Skagens malerne, herunder Frans Schwartz, Johan Rohde, Wilhelmina Bang, Johanne Krebs og Malthe Engelsted. 

 

Nye medier og opdateret tænkning er også fortrængt i det offentliges kunst formidling. Her har Carsten Schmidt-Olsen i mere end 45 år arbejdet og formidlet en tidsvarende diskussion om nye medier og eksperimenter. Carsten Schmidt-Olsen er repræsenteret i Pinakotekets samling med bl.a. installationen ”Venteværelset” og en videoinstallation.  

 

Set på den baggrund forventer vi at fejrer Carsten Schmidt-Olsen i Skagen Kunsthal på torsdag den 11. august.  

 

I sommerren 2022 har Skagen Kunsthal fokus på den fortrængte kunst og her skærpet med store udpakninger af blandt andre Erik Liljenberg, Frans Schwartz, Malthe Engelsted, Johan Rohde, Otto Poulsen og Dan Sterup Hansen. Der er også masser af børnebilledbøger og bogkunst samt bogforsider som kunst. 


Skagens malerne i sig selv en fortrængning 

 

Maleri på lærred er et temmelig snæversynet medie. Hvis man lægger det ind som kriterie har man på forhånd eksempelvis dumpet Anne Marie Carl Nielsen og en lang række andre betydelige lokale kunstnere herunder Ulla Poulsen Skov. I samlingen er der ikke værker af Anne Marie Carl Nielsen men to skulpturer af Ulla Poulsen Skov.  

 

Maleri på lærred er et relativt nyt medie og stammer fra 1500-tallet, mens andre medier som udsmykninger på huse, tatoveringer og tekstil har flere tusinde år bag sig. Derfor at tale om kunst som maleri på lærred, er i sig selv en forsnævring.


Af de lokale Skagenkunstnere er Frøken Thuesen og Svend Børge Larsen, bedre kendt som Rav Larsen, også fortrængninger.

 

En anden lokal kunstner er Erik Liljenberg, der er født og opvokset Frederikshavn. Han arbejdede i halvfjerdserne på en fiskekutter i Skagen og i samlingen ses tre malerier og en række tegninger. 

 

Svend Wiig Hansen, der var en af sin generations vigtigste kunstnere, boede mange år i Skagen men han værker kan ikke ses i Skagen. I samlingen ses en plakat og en radering samt bogværker. 

 

Samtidige kunstnere i kredsen omkring Aksel Jørgensen er blandt andre Nikolaj Nielsen, der også arbejdede i Skagen. Der er et maleri, fire raderinger og en række bogarbejder af Nikolaj Nielsen i samlingen.

 

Der er to malerier og en lang række raderinger og linoleumstryk af Eigil Wendt. Han var akademi kammerat med Svend Wiig Hansen. En af kunsthallens Eigil Wendt raderinger er efter fiskepakhusene i Skagen. 

 

Endelig vil jeg nævne en fin lille radering af Achton Friis, der viser Skagens gren i hårdt vejr.


Alt det som sker i Skagen i den periode, der kaldes Skagen malerne, sker i kontrast og dialog med de nybrud som finder sted i København i årene omkring 1890.

 

En vigtig udvikling er Kunstnernes studieskole, hvor Frans Schwartz spiller en nøglerolle i oprettelsen. Her kommer P.S. Krøyer og Tuxen til at fungere som lærere i de første år. I samlingen ses 27 værker af Frans Schwartz, både raderinger, tegninger og malerier.  

 

Johanne Krebs er en anden nøgleperson ved oprettelsen af "Den med Kunst-akademiets forbundne kunstskole for Kvinder", som repræsenterer et andet nybrud i disse år. Wilhelm Kyhn og Valdemar Irminger påtog sig den opgave at undervise de unge kvindelige kunstnere. Alle tre kunstnere er repræsenteret i samlingen i Skagen Kunsthal.  

 

En række af de kunstnere, der gik på disse skoler, var ligeledes medstiftere af Den Frie Udstilling, som blev centrum for den nye udvikling i kunsten omkring århundredskiftet. I samlingen ses arbejder af Malthe Engelsted, Johan Rohde, Johanne Krebs og JF Willumsen, alle medstiftere af Den Frie Udstilling. 

 

Selvom disse kunstnere er nøglepersoner i den kunstneriske udvikling i Danmark, kan de stort set ikke ses på museerne, som udtryk for et nybrud og en udvikling der fik afgørende betydning  for dansk kunst (undtaget er JF Willumsen, der selvfølgelig kan ses).

 

Derfor er Skagen Kunsthals samling en perspektivering i forhold til det der sker i Skagen. Imens at man maler i Skagen ændrer verden sig og præmisserne blir noget andet. 


Og eksempler på andre fortrængninger 

 

Kunsthallen har et stort udvalg af værker af Aksel Jørgensen og hans elever. Der er 3 - 400 arbejder af omkring 20 forskellige kunstnere herunder Povl Christensen, Dan Sterup Hansen, Jane Muus, Ruth Smith, Karen Westman, Erling Frederiksen, Eigil Wendt, Nikolaj Nielsen og Henry Heerup. 

 

Et andet fokusområde er kvindelige kunstnere, og her vises værker af Ruth Smidt, Susan Hinnum, Vibeke Mencke Nielsen, Vilhelmina Bang, Olivia Holm Møller, og Jane Muus. 


Skagen Kunsthal har en samling af outsider kunst eller Folklore kunst med værker af Otto Poulsen, Anton Laier, Kristian Hildebrandt og Marinus Rasmussen fra Vejle. Herunder er lidt fotos fra Sommerudstillingen: